Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Đường D2, Lô A213-214-219,

KCN Thái Hoà - Đức Hoà 3,

Ấp Tân Hoà, Xã Đức Lập Hạ,

Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.

Tel: 0272 3759.688 - 0272 3759.838

Fax: 0272 3759.488

info@phuongyen.vn
www.phuongyen.vn

Liên hệ

Địa chỉ: Đường D2, Lô A213-214-219, KCN Thái Hoà - Đức Hoà 3, ấp Tân Hoà, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.

 Hotline: 02723.759.688 - 02723.759.838   –   Fax: 02723.759.488

 Mail:  info@phuongyen.vn

 Website: www.phuongyen.vn

Thông tin cuối website

© 2020 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG YẾN, Thiết kế bởi Webso.vn