Chính sách chất lượng

 

CÔNG TY PHƯƠNG YẾN luôn luôn muốn hoàn thiện chính mình từng ngày từng giờ và phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp bao bì uy tín nhất tại khu vực miền Nam.

Chính sách chất lượng của CÔNG TY PHƯƠNG YẾN :

  1. Liên tục đầu tư theo khả năng để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của quý Khách Hàng.

  2. Thiết lập và xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 và cam kết sẽ không ngừng hoàn thiện và duy trì hiệu lực hoạt động của hệ thống trên.

  3. Thường xuyên cải tiến kỹ thuật, đầu tư thiết bị, máy móc, công nghệ mới.

  4. Thường xuyên đào tạo huấn luyện và phổ biến đầy đủ chính sách chất lượng của Công ty đến từng cán bộ , công nhân để biết và thực hiện.

  5. Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.