SUPPORT ONLINE

  Yahoo Skype
0902551311

Contact us

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG YẾN

Địa chỉ : KCN Thái Hòa - Đức Hòa 3, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An.
Điện thoại :
0723.759.688 - 0723.759.838 Fax : 0723.759.488
Email :
info@phuongyen.vn Web : www.phuongyen.vn
Your name : (*)
Your Email : (*)
Address : (*)
Phone : (*)
Department :
Message : (*)
Sercurity code : (*)